Työhyvinvointi

O sallistumme hankkeeseen, jonka tavoitteena on tukea ja edistää siihen osallistuvien mikro-, pienten ja keskisuurten yritysten tuottavuutta, työhyvinvointia ja niiden kautta syntyvää kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, miten pienten ja keskisuurten yritysten kiireisen arjen keskelle saadaan luotua pysyvää henkilöstön ja johdon yhteistoimintaa ja sitoutumista, koko henkilöstön työhyvinvointia sekä yritysten tuottavuutta parantavia kehittämisrakenteita, jotka hyödyntävät myös verkkoa ja digitaalisuutta.

Hanke on lähtenyt käyntiin ja henkilöstöä on haastateltu ja he ovat saaneet tuoda esiin epäkohtia ja parannusehdotuksia. Tärkeäksi koettiin siisteys ja työkalujen hyvä järjestys. Ensimmäisessä työpajassa henkilöstö mietti keinoja, millä ongelmia saataisiin ratkottua.

Hankkeen aluepajoihin on meiltä osallistuttu kaksi kertaa ja toukokuussa 2017 vierailin Seinäjoella aluepajassa ja jossa Ossi Aura kertoi työssäviihtyvyyden ja työn tuottavuuden korrelaatiosta. Aihetta on tutkittu enemmän rakennusalalla.